"המרכז נמנה עם רשימת המומחים של בתי המשפט למשפחה בכל הארץ "
03-6053626      פקס  153-36053626   |     dekelexperts@gmail.com


מספר המוצרים בסל : 0
  1. קטגוריות ראשיות
  2. השירותים שלנו
  3. /
  4. מגשרים

מגשרים

גישור הוא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים,שבה גורם ניטרלי מסייע לצדדים בסכסוך להשיג הסכם בעניין שבו לצדדים יש חילוקי דעות אך גם אינטרס משותף.
הליך הגישור מתנהל באמצעות שיחות משותפות של הצדדים עם המגשר, ובאמצעות שיחות נפרדות של כל אחד מהצדדים עם המגשר בנפרד.
לאחר שיחה משותפת, שבה כל אחד מהצדדים אומר את דעתו ומציג את זווית הראייה שלו על הסכסוך, עוברים הצדדים לפגישות אישיות נפרדות עם המגשר.
לאחר השיחות הנפרדות מתקיימת בדרך כלל שיחה משותפת נוספת שמטרתה לגשר בין עמדות הצדדים. המגשר ינסה להביא את הצדדים לראות ולהבין את זווית הראייה של הצד השני. ניתן להשתמש בגישור כמעט בכל תחום שיש בו סכסוך, לדוגמה:
סכסוכי שכנים – בבניין או ברחוב
סכסוכים מוניציפליים – בין אזרח לעירייה או למועצה מקומית
צרכנות – בין נותן שירות ללקוח
סכסוכים עסקיים – בין שותפים או מתחרים
גירושים, פרידה, טיפול בילדים – בין בני זוג במהלך נישואים, לפני או אחרי
ירושה – בין יורשים
בעבודה – בין עובד למעביד או בין העובדים
בבתי ספר – בין תלמידים, בין הורים לבית ספר
סכסוכים מדיניים – בין מדינות, עד לשיחות שלום


גישור בפלילים
יעדים של המגשר במהלך הגישור:
•הבהרת האינטרסים של הצדדים
•המרת נקודת הראייה סובייקטיבית של כל צד בערכים אובייקטיביים
•הצגת מגוון פתרונות ודרכי פעולה אפשריות בפני הצדדים
•הבהרה של התוצאות האפשריות של כל פתרון מוצע
•עידון והתאמה של כל נושאי המשנה העולים במהלך הגישור
•תרגום הפתרון להסכם סופי שמוסכם בין הצדדים הליך הגישור הוא הליך של דיון פתוח, חופשי וברוח טובה, היכול להימשך אף כמה ישיבות. בניגוד להליכים כגון בוררות או הליכים משפטיים,יכול המגשר להיפגש עם כל צד בנפרד ולשמוע את דעתו. ישיבה זו נקראת Caucus" ", ואף כי אינה מחויבת בכל מקרה, מרבית המגשרים משתמשים בה. דברים הנאמרים למגשר נשמרים בחיסיון מוחלט, וישיבה במעמד אחד הצדדים היא דרך טובה לרדת לעומקם של הדברים, לחשוף מידע חסוי ועמדות שהיו מוסתרות, מבלי שיהיה חשש כי אלו ישמשו את הצד השני, אלא ישמשו רק את המגשר ככלי לקידום הסכסוך לקראת פתרונו.
על פי תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג - 1993, על המגשר במדינת ישראל חלות החובות הללו:
•לנהוג בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים.
•לסרב לקבל מינוי לגישור אם יש בינו ובין אחד הצדדים קשר, או חשד לניגוד עניינים.
•להעמיד את הצדדים על הצורך להתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור בסכסוך.
•לא להשתמש בכל מידע המגיע אליו במהלך הגישור לכל צורך שאינו קשור בגישור.
•לא לגלות כל מידע שהגיע אליו במהלך הגישור לכל צד שאינו קשור לגישור (וזאת לרבות בית משפט.רבים מפרשים סעיף זה כיוצר חיסיון למגשר, אם זה יוזמן לבית המשפט להעיד על שנתגלה לו במהלך הגישור).
לזאת יש להוסיף כי לפי חוק בתי המשפט דברים שנמסרו במהלך גישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי.
•לא להעביר מצד אחד לשני מידע שנתגלה לו על ידי אותו צד, אם נדרש לשמור מידע זה בסוד.
•לא לייעץ לבעלי הדין בעניין מקצועי שאינו בתחום התמחותו ולא לתת חוות דעת מקצועית על שאלה שבמומחיות אף אם היא בתחום מומחיותו.
•לא להיות צד להסכם שאליו יגיעו הצדדים ולא לקבל כל זכויות או חובות על פיו.
במרכז דקל, בשלב זה, ישנם מגשרים אשר ישמחו לסייע לצדדים לפתור סכסוכים בתחום דיני המשפחה והירושה.

המגשרים המקצועיים שעובדים עם מרכז דקל עוסקים במגוון תחומים לרבות גישור משפחה, סכסוכי ירושה, סכסוכים עסקיים לרבות משפחתיים, דיני עבודה, משפט מסחרי, דיני מקרקעין  וכיו"ב.

logo בניית אתרים