"המרכז נמנה עם רשימת המומחים של בתי המשפט למשפחה בכל הארץ "
03-6053626      פקס  153-36053626   |     dekelexperts@gmail.com


מספר המוצרים בסל : 0
  1. קטגוריות ראשיות
  2. השירותים שלנו
  3. /
  4. קרימינולוגיים קליניים

קרימינולוגיה קלינית


הקרימינולוגיה הקלינית מוכרת על-ידי משרד הבריאות כאחד ממקצועות הבריאות. לאחרונה התקבל בכנסת תיקון לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות אשר כולל את הקרימינולוגיה הקלינית במסגרת המקצועות המוכרים בחוק כמקצוע בריאות. הקרימינולוגיה הקלינית מבססת בשנים האחרונות, באמצעות האגודה לקרימינולוגים קליניים בישראל, את מעמדה כמקצוע טיפולי לצד הפסיכולוגיה הקלינית והעבודה הסוציאלית הקלינית.

על בסיס הכשרתו התיאורטית והקלינית, קרימינולוג קליני יוכל להציע שירותי אבחון וטיפול במסגרות רפאיות, שיקומיות וטיפוליות.

בין יתר עיסוקו של הקרימינולוג הקליני הוא מבצע את התפקידים הבאים:

אבחון: קרימינולוג קליני רשאי לאבחן ולהגיש חוות דעת מדיקו-לגאלית אשר עוסקת בקשר בין בריאותו הנפשית של האדם לבין העבירה שביצע. כך, למשל, קרימינולוג קליני עשוי להבחין בין אדם שביצע עבירה מינית מתוך הבנה מלאה של מעשיו לבין אדם עם מגבלה נפשית או שכלית אשר הטריד מינית עקב קושי קוגניטיבי ממשי בהבנת והפנמת קודים חברתיים.

 

הערכת מסוכנות: קרימינולוג קליני רשאי להגיש חוות דעת על רמת מסוכנותו של המאובחן לסביבתו. במסגרת הערכת מסוכנות, קרימינולוג קליני יכול להתייחס להיבטים כמסוכנות מינית (מידת הסיכון שהאדם ימשיך לפגוע מינית) וכמידת הסיכון להתנהגות אלימה. הערכת מסוכנות המוגשת על ידי קרימינולוג קליני יכולה להשפיע על החלטות משמעותיות הנוגעות להמשך עתידו.

בניית תכניות שיקומיות-טיפוליות: במסגרת עבודתו במוסדות כליאה, שיקום וטיפול, קרימינולוג קליני יכול לבנות עם הצוות הטיפולי תכנית שיקומית-טיפולית המתאימה לצרכיו של המטופל.

 

פסיכותרפיה: כחלק מעבודתו, קרימינולוג קליני יכול להציע שירותי פסיכותרפיה לעבריינים או למצויים בסיכון לעבריינות. פסיכותרפיה זו מכוונת הן לקידום רווחתו הנפשית של המטופל והן לקידום התהליך השיקומי.

הדרכה של משפחת המטופל: באופן טבעי, בני משפחותיהם של עבריינים משפיעים ומושפעים מההתנהגות העבריינית ועל כן עשויים למלא תפקיד משמעותי בתהליך השיקומי. בהתאם, קרימינולוג קליני עשוי לבצע התערבויות טיפוליות או הדרכתיות של בני/בנות זוג ושל בני משפחתו של המטופל העבריין במטרה לצמצם השפעות סביבתיות שליליות ו/או לסייע למטופל להשתלב מחדש במערכת המשפחתית כך שלא יידחק שוב להתנהגות עבריינית.

בתקנון אגודת הקרימינולוגים הקליניים מוגדרת עבודתו של הקרימינולוג הקליני באופן הבא:

"קרימינולוגיה קלינית עוסקת בפעילויות הנוגעות לאבחנה והערכה, טיפול (פסיכותרפיה), שיקום, ייעוץ והדרכה של נושאים ובעיות בתחום הנפשי והחברתי, של עבריינים ואנשים הסובלים מהפרעות נפשיות, הקשורות לעבירות וסטיות שונות (כגון – אלימות, סמים, אלכוהול, פגיעות וסטיות מיניות), ובני משפחותיהם.

 הקרימינולוג הקליני מתמחה בתחומי הסטייה החברתית והעבריינות, הוא בעל ידע בתיאוריות באישיות, תהליכים משפחתיים, קבוצתיים וחברתיים, בקי בחוק ובתהליכי אכיפת החוק והענישה הנוגעים לחולי נפש, ובעל מיומנות בהערכת מסוכנות וכתיבת חוות דעת מדיקו-לגאלית."

עיקר עבודתו של הקרימינולוג הקליני בעבודה מול ערכאות משפטיות כמו בית משפט למשפחה ובתי דין רבניים - יבצע אבחוני מסוכנות למיניהם בין בצמוד ובשילוב לעבודת הפסיכולוגים ו/או הפסיכיאטריים ובין באופן עצמאי.

 
הקרימינולוגים המקצועיים שעובדים עם מרכז דקל עוסקים במגוון תחומים לרבות אבחונים, חוות דעת מדיקו – לגאלית, הערכת מסוכנות, בניית תוכניות שיקומיות טיפוליות, פסיכותרפיה, הדרכת משפחת המטופל וכיו"ב.

logo בניית אתרים